ZAWIADOMIENIE - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Spółdzelni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim 2023

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Spółdzelni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim 2023pdf

Urząd Ststytyczny w Gdańsku - informacja

Badania ankietowe realizowane telefonicznie przez ankieterów - informcja Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

ZBIÓRKA ELEKTROSPRZĘTU

Zbiórka  elektrosprzętu 23.01.2022-28.02.2023. OSP Nowy Dwór Gdański.

Więcej…

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 01.10.2022 r z ciepłowni usytuowanej przy ul. Plac Wolności

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 01.10.2022 r z ciepłowni usytuowanej przy ul. Plac Wolności

KOMUNIKAT

Nowy Dwór Gdański dnia 30.03.2022r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 roku z dniem  1 lipca 2022 roku ulega zmianie stawka opłaty eksploatacyjnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni:

1. Dla osób będących członkami Spółdzielni z 2,14 zł/m2 na 2,36 zł/m 2

2. Dla osób nie będących członkami Spółdzielni z 2,69 zł/m2 na 2,92 zł/m2

Więcej…
tel: 55 247 23 70