Komunikat Centralny Wodociąg Żuławski

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 19.09.2022 roku do 31.10.2022 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gmin Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork.

Więcej…

KOMUNIKAT

Nowy Dwór Gdański dnia 30.03.2022 r

KOMUNIKAT!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 roku z dniem  1 lipca 2022 roku ulega zmianie stawka opłaty eksploatacyjnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni:

1. Dla osób będących członkami Spółdzielni z 2,14 zł/m2 na 2,36 zł/m 2

2. Dla osób nie będących członkami Spółdzielni z 2,69 zł/m2 na 2,92 zł/m2

Więcej…

WFOŚiGW

2

 

Więcej…

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia oraz Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

Więcej…

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim informuje,
iż istnieje możliwość wynajęcia  świetlicy w siedzibie Spółdzielni

Więcej…
tel: 55 247 23 70