KOMUNIKAT

Nowy Dwór Gdański dnia 30.03.2022 r

KOMUNIKAT!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 roku z dniem  1 lipca 2022 roku ulega zmianie stawka opłaty eksploatacyjnej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni:

1. Dla osób będących członkami Spółdzielni z 2,14 zł/m2 na 2,36 zł/m 2

2. Dla osób nie będących członkami Spółdzielni z 2,69 zł/m2 na 2,92 zł/m2

Więcej…

WFOŚiGW

2

 

Więcej…

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia oraz Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

Więcej…

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim informuje,
iż istnieje możliwość wynajęcia  świetlicy w siedzibie Spółdzielni

Więcej…

Nie zagracaj sobie ! Wywieź na PSZOK !

Gmina Nowy Dwór Gdański rozpoczyna akcję informacyjną

dot. wywożenia odpadów wielkogabarytowych do specjalnie przeznaczonego na to miejsca.

 nie zagracaj sobie

tel: 55 247 23 70